Arbeidsovereenkomst

Kenmerken van een arbeidsovereenkomst zijn: gezagsverhouding (1) ; arbeid verrichten (2) en loonbetaling (3). Meestal zijn deze drie elementen goed te herkennen.

Maar in deze tijd van voortgaande flexibilisering is dat niet meer vanzelfsprekend, bijvoorbeeld omdat het element “gezagsverhouding” ontbreekt. Denk aan de stukadoor; timmerman of ICTér die ineens niet meer in loondienst maar als zelfstandig ondernemer ( ZZP-er) gaat werken.

Arbeidscontract

Een schriftelijk stuk met als titel arbeidsovereenkomst, is geen bestaansvoorwaarde voor het aannemen van een arbeidsovereenkomst. Een mondelinge afspraak kan ook een arbeidsovereenkomst zijn. Niet de benaming, wel de bedoeling van partijen en de wijze waarop in de praktijk uitvoering wordt gegeven aan de samenwerking, is bepalend voor het wel of niet aannemen van een arbeidsrelatie.

(Flexibele) arbeidsovereenkomsten

Arbeidsovereenkomsten zijn er in verschillende soorten en maten. Het meest gangbare is nog steeds de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, ook wel vast contract genoemd. Daartegenover staat de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd; de oproepcontracten; de Min- Max contracten, de uitzendovereenkomst. Als deze flexibele contracten niet juist worden opgesteld of in de praktijk niet juist worden uitgevoerd, dan bestaat het risico dat na verloop van tijd toch sprake blijkt te zijn van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Inhoud arbeidsovereenkomst

Naast informatie over datum indiensttreding; functie; salaris en tijdsduur van het contract, kan de arbeidsovereenkomst de volgende bedingen bevatten.

  • Proeftijdbeding

  • Concurrentie- en relatiebeding

  • geheimhoudingsbeding

  • verbod nevenwerkzaamheden

  • Flexuren

  • Boetebeding

  • Autoregeling

De keuze en de wijze van formuleren van het beding, is precisiewerk.
Bij dit alles zal bovendien rekening moeten worden gehouden met het al of niet van toepassing zijn van een cao.

Contact met
Tromp Advocatuur

Laat ons weten waar u tegenaan loopt of vragen over heeft. Wilt u ondersteuning in het hele traject of een oplossing op maat?

Kostenloze kennismaking

Eerste half uur gratis

Vrijblijvende verkenning van uw zaak

Heldere tarieven bij vervolgtrajecten

Jarenlange ervaring, tevreden klanten

 

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Uw gegevens worden versleuteld verzonden en vertrouwelijk verwerkt.
We komen binnen 1-2 werkdagen op uw bericht terug.