Schade werknemer op het werk

De werkgever moet de schade vergoeden die de medewerker bij de uitvoering van zijn werkzaamheden lijdt, tenzij de werkgever kan aantonen de nodige zorg aan de werkomgeving te hebben besteed en het ongeval niet is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van de werknemer.

Naast ongevallen, moet daarbij gedacht worden aan bijvoorbeeld een beroepsziekte.
Een beroepsziekte is een ziekte die geleidelijk ontstaat door het werk dat de medewerker verricht of door de werkomstandigheden.

De Arbowet verplicht de werkgever bepaalde ongelukken te melden en te registreren.

De werkgever die aansprakelijk is voor schade die de werknemer door een bedrijfsongeval lijdt, moet deze schade vergoeden. Deze schadevergoeding omvat zowel materiƫle- als immateriƫle schade. Met name bij blijvende invaliditeit kan dat heel kostbaar zijn.

 

 

Contact met
Tromp Advocatuur

Laat ons weten waar u tegenaan loopt of vragen over heeft. Wilt u ondersteuning in het hele traject of een oplossing op maat?

Kostenloze kennismaking

Eerste half uur gratis

Vrijblijvende verkenning van uw zaak

Heldere tarieven bij vervolgtrajecten

Jarenlange ervaring, tevreden klanten

 

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Uw gegevens worden versleuteld verzonden en vertrouwelijk verwerkt.
We komen binnen 1-2 werkdagen op uw bericht terug.