Proeftijd

Wat zijn de grenzen van een proeftijd

Recentelijk kreeg ik de vraag voorgelegd of een proeftijd verlengd kan worden als een medewerker in deze tijd bijna 14 dagen ziek is geweest.

De proeftijd dient ervoor om partijen de gelegenheid te bieden de samenwerking met elkaar uit te proberen; de geschiktheid van de nieuwe medewerker te testen en eigenaardigheden van elkaar te leren kennen.

Strenge regels

Aan een proeftijd worden strenge eisen gesteld.

 • Zo moeten proeftijd schriftelijk zijn overeengekomen. Een proeftijd vastgelegd in een geldende cao, is overigens ook bindend.
 • Arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd van zes maanden of minder: geen proeftijd toegestaan.
 • Arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd van meer dan zes maanden, maar minder dan 24 maanden: 1 maand proeftijd. Een geldende cao kan een langere proeftijd vermelden.
 • Arbeidsovereenkomsten van twee jaar of langer of voor onbepaalde tijd: 2 maanden proeftijd.
 • Arbeidsovereenkomsten gesloten voor de duur van een project of vervanging, bijvoorbeeld tijdens ziekte: proeftijd van 1 maand.
 • Proeftijd moet voor beide partijen gelijk zijn.

Weetjes

 • De proeftijd begint te lopen vanaf het moment dat de feitelijke werkzaamheden beginnen.
 • Overschrijding van de toegestane termijn leidt tot nietigheid van de gehele proeftijd. Als bijvoorbeeld 2 maanden proeftijd is overeengekomen, terwijl maar 1 maand is toegestaan, dan kan dit niet worden omgezet in een geldige proeftijd.
 • De termijn is dwingend, een proeftijd kan dus niet worden opgeschort omdat bijvoorbeeld de medewerker ziek is.
 • Geen proeftijd toegestaan als de werkgever geacht wordt op de hoogte te zijn van de vaardigheden van de werknemer, bijvoorbeeld:

A - opvolgende werkgevers binnen het zelfde concernverband
B - overgang van onderneming
C - overname uitzendkracht door inlener
D - doorstart na faillissement.

Het moet daarbij overigens wel gaan om dezelfde functie; dezelfde taken.

Gevolgen

Gedurende de proeftijd mogen zowel werkgever als werknemer de arbeidsovereenkomst op ieder moment en met onmiddellijke ingang opzeggen. Gedurende de proeftijd gelden de normale opzeggingsregels niet. Gedurende de proeftijd gelden dus geen opzeggingsverboden. Wel dient desgevraagd de reden van de opzegging tijdens de proeftijd te worden meegedeeld.

Uitzondering

 • Verbod van discriminatie. Bijvoorbeeld, opzeggen tijdens proeftijd omdat de medewerkster zwanger is, is niet toegestaan en kan leiden tot een loondoorbetalingsverplichting.
 • Misbruik van omstandigheden. Bijvoorbeeld, als argument gebruiken dat gereorganiseerd moet worden of dat er gebrek is aan werk. Deze argumenten hebben niets van doen met iemands functioneren en leveren eerder een verwijt op richting werkgever omdat deze vooraf beter had moeten nadenken voordat met deze medewerker een arbeidsovereenkomst was gesloten.

Samenvatting en conclusie

Een proeftijd van één of twee maanden, afhankelijk van de duur van de arbeidsovereenkomst, is een goede manier om elkaar in een korte tijdsperiode beter in de praktijk te leren kennen, zonder dat men meteen vastzit aan een arbeidsovereenkomst voor langere tijd. Bevalt het niet, dan kan de arbeidsovereenkomst op eenvoudige wijze worden beëindigd. Ter bescherming van de werknemer, gelden wel strengere regels. Zo is verlengen of opschorten van de proeftijd dus niet toegestaan.

11-04-2016

Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met Tromp Advocatuur

kalma@trompadvocatuur.nl

tel: 06-53673792 / 053-2030190

Contact met
Tromp Advocatuur

Laat ons weten waar u tegenaan loopt of vragen over heeft. Wilt u ondersteuning in het hele traject of een oplossing op maat?

Kostenloze kennismaking

Eerste half uur gratis

Vrijblijvende verkenning van uw zaak

Heldere tarieven bij vervolgtrajecten

Jarenlange ervaring, tevreden klanten

 

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Uw gegevens worden versleuteld verzonden en vertrouwelijk verwerkt.
We komen binnen 1-2 werkdagen op uw bericht terug.