Ziek en toch op vakantie gaan

Op vakantie zonder toestemming bedrijfsarts / werkgever

Ook al is uw werknemer ziek, hij mag op vakantie gaan maar alleen als zijn re-integratie en/of herstel door de vakantie niet wordt belemmerd.

Het Gerechtshof Amsterdam heeft op 26 juli 2016 uitspraak gedaan in een zaak waarbij de zieke werknemer zonder toestemming van de werkgever en

zonder toestemming van de bedrijfsarts toch enkele weken op vakantie ging naar New York.

Feiten

Werknemer, bijna een jaar ziek, wil enkele weken met zijn gezin op vakantie naar New York.
De re-integratie verloopt moeizaam.
Als werknemer bezig is met werkhervatting vraagt hij vakantieverlof om enkele weken met zijn gezin op vakantie te gaan naar New York.
De bedrijfsarts adviseert negatief.
Werkgever geeft geen toestemming.
Werknemer gaat toch op vakantie.
Na terugkeer wordt hij op staande voet ontslagen.

Kantonrechter

De werknemer protesteert en vraagt doorbetaling loon.
De kantonrechter wijst het verzoek van de werknemer toe met als motief:
hoewel werknemer onjuist heeft gehandeld, kan dit geen reden zijn om een werknemer op staande voet te ontslaan.

Gerechtshof Amsterdam

het hof ontbindt alsnog de arbeidsovereenkomst en overweegt daarbij het volgende:

  • Terecht dat werkgever veel waarde hecht aan een zo vlekkeloos mogelijk verlopen van het re-integratieproces.
  • Terecht dat werkgever bezwaar heeft gemaakt tegen de vakantie.
  • Werknemer wordt verweten dat hij zich niets van het advies van de bedrijfsarts heeft aangetrokken.

Het gerechtshof is  het echter wel met de kantonrechter eens dat het ontslag op staande voet niet de juiste reactie was van de werkgever.
Reden: het gaat om schending van re-integratieverplichtingen en dan zijn andere sanctiemiddelen op zijn plaats, zoals het niet betalen van loon.

Toch ontbindt het hof de arbeidsovereenkomst en wel op grond van een verstoor de arbeidsrelatie     ( g- grond).
Daarnaast is de transitievergoeding verschuldigd.

Commentaar:

Voormelde uitspraak is in lijn met eerdere uitspraken. Bij overtreding van de re-integratieverplichtingen door de werknemer, is de maximum sanctie: stopzetting van de loonbetaling. Verder gaande sancties, zoals ontslag op staande voet wegens vermeende werkweigering, wordt steevast afgewezen.

30 augustus 2016

Mr D.K. (Karst) Kalma
053-203019
info@trompadvocatuur.nl

Contact met
Tromp Advocatuur

Laat ons weten waar u tegenaan loopt of vragen over heeft. Wilt u ondersteuning in het hele traject of een oplossing op maat?

Kostenloze kennismaking

Eerste half uur gratis

Vrijblijvende verkenning van uw zaak

Heldere tarieven bij vervolgtrajecten

Jarenlange ervaring, tevreden klanten

 

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Uw gegevens worden versleuteld verzonden en vertrouwelijk verwerkt.
We komen binnen 1-2 werkdagen op uw bericht terug.