• home
  • Nieuws
  • WhatsAppende werknemer moet schade vergoeden

WhatsAppende werknemer moet schade vergoeden

Werknemer heeft tijdens werktijd veelvuldig whatsAppberichten verstuurd en ontvangen op de mobiele telefoon die hij van zijn werkgever ten behoeve van de uitvoering van zijn werkzaamheden heeft gekregen. Bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst vordert werkgever schadevergoeding. 

De schade bestaat uit onverschuldigd betaald loon omdat de werknemer in werktijd veel tijd heeft besteed aan WhatsAppberichten en gedurende deze tijd dus niet heeft gewerkt.

Kantonrechter Tilburg

In zijn vonnis van 19 oktober 2016 oordeelt de kantonrechter dat is vast komen te staan dat de werknemer in een kort tijdsbestek 1255 WhatsAppberichten heeft verstuurd. Het veelvuldig gebruik van WhatsApp voor privédoeleinden tijdens werkuren, zonder dat daartoe een noodzaak bestaat en zonder dat werkgever daarvan kennis heeft genomen of daarmee heeft ingestemd, is voor rekening van werknemer. Bovendien heeft werknemer gehandeld in strijd met de bedrijfsregels en is hij als zodanig tekortgeschoten in de nakoming van zijn verbintenis uit de arbeidsovereenkomst.

Op basis van het aantal WhatsApp berichten, met een gemiddelde tijdsduur van 2,5 à 3 minuten per bericht, vermenigvuldigd met het uurloon inclusief vakantietoeslag, stelt de kantonrechter de schade vast op een bedrag van € 1500,-. Dit bedrag wordt in mindering gebracht op de vordering van de werknemer ter zake van uitbetaling verlofuren.

Kantonrechter Tilburg 19-10-2016,ECLI:NL:RBZWB:2016:6927

 

Mr.D.K.(Karst)Kalma
kalma@trompadvocatuur.nl

November 2016

 

Contact met
Tromp Advocatuur

Laat ons weten waar u tegenaan loopt of vragen over heeft. Wilt u ondersteuning in het hele traject of een oplossing op maat?

Kostenloze kennismaking

Eerste half uur gratis

Vrijblijvende verkenning van uw zaak

Heldere tarieven bij vervolgtrajecten

Jarenlange ervaring, tevreden klanten

 

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Uw gegevens worden versleuteld verzonden en vertrouwelijk verwerkt.
We komen binnen 1-2 werkdagen op uw bericht terug.