• home
  • Nieuws
  • Versoepeling ontslagrecht; verkorting loondoorbetaling bij ziekte; verlengen proeftijd, plannen nieuwe regering voor u bekeken.

Zieke werknemer, wanneer wordt passende arbeid de nieuw bedongen arbeid

Het kan gebeuren dat de werknemer die andere passende arbeid verricht opnieuw uitvalt wegens ziekte. In dat geval rijst regelmatig de vraag of de passende arbeid de bedongen arbeid is geworden. Het antwoord op deze vraag is van groot belang voor de werkgever. Immers, als de passende arbeid de nieuw bedongen arbeid is geworden, heeft de werknemer opnieuw recht op loondoorbetaling tijdens ziekte gedurende maximaal twee jaren.

Bedongen arbeid zijn de overeengekomen werkzaamheden, meestal vastgelegd in een arbeidsovereenkomst. Het eigen werk.

Passende arbeid bij ziekte, is alle arbeid die voor de krachten en bekwaamheden van de werknemer nog wel geschikt zijn. Bij het zoeken naar passende arbeid wordt rekening gehouden met de functie; het arbeidsverleden en de gezondheidstoestand van de medewerker.

Het kan gebeuren dat een medewerker die passende werkzaamheden verricht, opnieuw uitvalt door ziekte. Zolang sprake is van re-integratie en dus een doorlopende ziekteperiode, is er niets aan de hand, dat wil zeggen er start geen nieuwe loondoorbetalingsperiode.

Omslag kost geld

Als de passende arbeid inmiddels de nieuw bedongen arbeid blijkt te zijn geworden, dan is daarmee een nieuwe loondoorbetalingsperiode bij ziekte ( 104 weken) ingegaan als de medewerker zich (opnieuw) ziek meldt.

Wanneer omslag

1. Afspraak

Als het aanpassen van de arbeidsduur of functie inhoud een bewuste keuze is van partijen, hetgeen kan blijken uit een gewijzigde arbeidsovereenkomst, dan is de passende arbeid, de “bedongen arbeid” geworden.

2. Gerechtvaardigd vertrouwen

2.1 Geen afspraak, maar bijvoorbeeld door tijdsverloop, kan ook de situatie ontstaan dat de passende arbeid, de bedongen arbeid is geworden.
Tijdsverloop is geen scherp omslagmoment ,maar afhankelijk van bijkomende omstandigheden en de periode varieert van 6 tot 24 maanden of langer.

2.2 Omscholing naar aangepast werk, in combinatie met het feit dat de oorspronkelijke werkzaamheden niet meer haalbaar bleken te zijn.

Samenvatting

Bij een nieuwe ziekmelding gaat de loondoorbetalingstermijn opnieuw lopen als de arbeidsovereenkomst van de arbeidsongeschikte medewerker is gewijzigd doordat de passende arbeiden, de bedongen arbeid is geworden, hetzij door een afspraak ( wijziging arbeidsovereenkomst), dan wel door “gerechtvaardigd vertrouwen”.

Hoe omslag voorkomen

  1. Actief blijven communiceren dat nog steeds sprake is van re-integratie. Blijven benoemen dat het oogmerk is terugkeer naar eigen oorspronkelijke werk.
  2. Het overeengekomen loon dat hoort bij de oorspronkelijke arbeid, niet aanpassen.
  3. De functie van de medewerker niet wijzigen.

Contact met
Tromp Advocatuur

Laat ons weten waar u tegenaan loopt of vragen over heeft. Wilt u ondersteuning in het hele traject of een oplossing op maat?

Kostenloze kennismaking

Eerste half uur gratis

Vrijblijvende verkenning van uw zaak

Heldere tarieven bij vervolgtrajecten

Jarenlange ervaring, tevreden klanten

 

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Uw gegevens worden versleuteld verzonden en vertrouwelijk verwerkt.
We komen binnen 1-2 werkdagen op uw bericht terug.