Het recht om onbereikbaar te zijn

In navolging van Frankrijk heeft ook Partij van de Arbeid lijsttrekker Lodewijk Asscher gepleit voor een wettelijke regeling voor werknemers om niet bereikbaar te zijn.

De huidige cultuur om altijd en overal maar bereikbaar te moeten zijn leidt volgens de voorstanders van een dergelijke regeling tot gezondheidsklachten zoals slapeloosheid; stress; relatie problemen en burn-out’s.
Bijkomend argument is het tegengaan van onbetaald werk.

In Frankrijk hebben werknemers per 1 januari 2017 het wettelijke recht om na werktijd niet bereikbaar te zijn. De maatregel is onderdeel van de zogenaamde arbeidswet. Deze wet voorziet onder meer in de mogelijkheid voor werkgevers om hun personeel langer te laten werken. Daartegenover kwam te staan dat werknemers het recht krijgen om na werktijd zoveel mogelijk
 off-line te zijn.

Voorstel

De PvdA lijsttrekker wil dat bedrijven met 50 mensen of meer gaan overleggen met vakbonden en ondernemingsraden over hoe het evenwicht tussen werk en privé / thuis beter vorm kan krijgen . Hij wil dus geen algeheel verbod om ‘s avonds of in het weekend te werken, maar het moet de keuze worden van werknemers om hierover aanvullende afspraken te maken.

Noodzaak of Verkiezingsretoriek?

De reclamemakers van smartphones; laptops et cetera schetsen ons een ideale wereld waarbij dankzij deze apparatuur en internet, op de meest idyllische plaatsen zoals op het strand en in de hangmat,  gewerkt en dus het geld verdiend kan worden. De werkelijkheid is natuurlijk anders en veel harder. Inmiddels wordt ruimschoots gewaarschuwd voor een vorm van verslaving als gevolg van bijvoorbeeld de social media. Een dag off-line zijn is in sommige kringen ineens weer hip.
De belangrijkste oplossing ligt m.i. toch bij ons zelf, namelijk niet meegaan in de waan van altijd en overal maar bereikbaar moeten zijn.

En arbeidsrechtelijk is er allang de wettelijke regeling in de vorm van de Arbeidstijdenwet en het Arbeidstijdenbesluit. Daarin zijn regels vastgelegd met betrekking tot arbeidstijden; rusttijden; pauzes et cetera. Eventueel een kleine aanpassing van deze wetgeving aan de actualiteit van de huidige vormen van communicatie, zou m.i. het maximaal haalbare zijn.

Inmiddels heeft het CDA overigens al laten weten niets in een dergelijk voorstel van de PvdA lijsttrekker te zien. Dus toch ook een beetje verkiezingsretoriek.

Februari 2017

Mr.D.K.(Karst)Kalma
kalma@trompadvocatuur.nl

 

Contact met
Tromp Advocatuur

Laat ons weten waar u tegenaan loopt of vragen over heeft. Wilt u ondersteuning in het hele traject of een oplossing op maat?

Kostenloze kennismaking

Eerste half uur gratis

Vrijblijvende verkenning van uw zaak

Heldere tarieven bij vervolgtrajecten

Jarenlange ervaring, tevreden klanten

 

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Uw gegevens worden versleuteld verzonden en vertrouwelijk verwerkt.
We komen binnen 1-2 werkdagen op uw bericht terug.