Ziek zijn en toch op vakantie

De tijd dat verondersteld werd dat een zieke werknemer in bed hoort te zijn om uit te zieken, ligt al ver achter ons. Onlangs vroeg een werkgever mij wat hij aan moest met het verzoek van zijn zieke werknemer die een week met vakantie wilde gaan.

Opbouw vakantiedagen

Een werknemer bouwt jaarlijks 20 wettelijke vakantiedagen op en daarnaast vaak ook nog buiten wettelijke vakantiedagen bij een voltijd dienstverband.
Zieke werknemers bouwen net zoveel vakantiedagen op als een gezonde collega.

Opnemen / afschrijven

De (gedeeltelijk) arbeidsongeschikte medewerker mag op vakantie. Een belangrijke reden daarvoor is dat hij tijdens zijn vakantie vrijgesteld wil zijn van de re-integratieverplichtingen.
Wel moet dit vooraf worden overlegd met de werkgever en is het bovendien aan te raden dit ook af te stemmen met de bedrijfsarts. De bedrijfsarts onderzoekt of er geen medische bezwaren zijn tegen de reisplannen.

Duidelijke afspraken maken

Nadat de bedrijfsarts heeft ingestemd, is het belangrijk dat werkgever en werknemer duidelijke afspraken maken over het afboeken van de vakantiedagen. Het is verstandig om vooraf schriftelijk te bevestigen dat tijdens de vakantie, vakantiedagen worden afgeschreven. Het gaat daarbij om de normale arbeidsuren. Een werknemer bijvoorbeeld met een fulltime dienstverband van 38 uren per week, is aan het re-integreren voor 15 uren per week. Tijdens de re-integratie verzoekt hij om een week op vakantie te mogen gaan. Na instemming, mogen 38 vakantie uren worden afgeschreven.
Niet de re-integratie uren maar de volledige uren van een dag mogen als vakantie uren worden afgeboekt.

Geen toestemming

Als de werknemer echter niet instemt met het afboeken van vakantie-uren, dan mag u als werkgever de aanvraag van de werknemer weigeren.

Advies

Vakantie mag, maar de afspraak wel schriftelijk bevestigen.

Contact met
Tromp Advocatuur

Laat ons weten waar u tegenaan loopt of vragen over heeft. Wilt u ondersteuning in het hele traject of een oplossing op maat?

Kostenloze kennismaking

Eerste half uur gratis

Vrijblijvende verkenning van uw zaak

Heldere tarieven bij vervolgtrajecten

Jarenlange ervaring, tevreden klanten

 

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Uw gegevens worden versleuteld verzonden en vertrouwelijk verwerkt.
We komen binnen 1-2 werkdagen op uw bericht terug.