• home
  • Nieuws
  • Werkgever is aansprakelijk voor illegaal kopiërende werknemer

Bedrijven die werken met ZZP-ers ; Freelancers, niet zonder risico!

Twee interne memo’s van de Belastingdienst over ZZP-wet DBA en een recente uitspraak van de Rechtbank Gelderland, maken duidelijk dat het gebruik maken van ZZP-ers en Freelancers door opdrachtgevers; instellingen etc. niet zonder risico is.

Casus

Een ondernemer exploiteert een thuiszorg instelling. Naast medewerkers die op de loonlijst staan, maakt de ondernemer ook gebruik van diensten van medewerkers die niet op de loonlijst staan.
Met de laatsten wordt een zogenoemde “arbeidsovereenkomst freelancer” aangegaan.

In geschil is of de freelancer tot de ondernemer wel of niet in een privaatrechtelijke dienstbetrekking staat in de zin van art. 2 van de wet op de loonbelasting.

Voor het aannemen van een privaatrechtelijke dienstbetrekking ( Art 7:610BW ) moet zijn voldaan aan de volgende eisen:

  1. Gezagsverhouding
  2. Persoonlijk arbeid verrichten gedurende zekere tijd;
  3. Loonbetaling.

Oordeel Rechtbank

  • Ad 1. Nu de ( freelance) medewerker het zorgplan dient uit te voeren, is daarmee in voldoende mate sprake van een “instructiebevoegdheid / gezagsverhouding”, ook al worden op de feitelijke plaats van de werkzaamheden geen instructies gegeven.
    Bovendien wordt geoordeeld dat de werknemers en de freelancers dezelfde werkzaamheden verrichten.
  • Ad 2. Omdat vastgesteld wordt dat de ondernemer geïnformeerd wil worden omtrent vervanging en de ondernemer vervolgens bepaalt of de vervanger geschikt is, wordt geoordeeld dat de freelancer zich niet vrijelijk kan laten vervangen, zodat uit dien hoofde sprake is van “persoonlijke arbeid”.
  • Ad 3. Tenslotte wordt vastgesteld dat voor de verrichte werkzaamheden moet worden betaald en dat is te kwalificeren als een loonbetaling.

Dit alles maakt dat de “arbeidsovereenkomst freelancer” gekwalificeerd wordt als een “privaatrechtelijke dienstbetrekking”, waaruit volgt dat sprake is van loonbetaling, waarover loonbelasting door de ondernemer moet worden ingehouden.
Rechtbank Gelderland 08-09-2017;ECLI:RBGEL:2017:4583

Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA)

In de nieuwsbrief van april 2017 ( actualiteiten ; https://www.trompadvocatuur.nl/nieuws/53-actualiteiten-april-2017 ) is aandacht besteed aan het feit dat handhaving van de wet deregulering arbeidsrelaties (DBA), wordt opgeschort tot 1 juli 2018.
De opschorting zou niet gelden voor “evident kwaadwillenden”, zo deelde de staatssecretaris mee.

Met een beroep op de wet openbaarheid van bestuur (WOB), zijn twee interne memo’s van de belastingdienst geopenbaard.
Volgens deze memo’s kunnen bedrijven veel sneller dan werd verwacht op basis van de mededeling van de Staatssecretaris, belanden in de categorie “evident kwaadwillenden”.
Dat is vooral het geval als opdrachtgevers en opdrachtnemers, ondanks herhaalde verzoeken van de belastingdienst, geen aanpassingen aanbrengen in de model overeenkomst die de fiscus heeft afgekeurd.
Het ter toetsing aan de belastingdienst voorleggen van een modelovereenkomst is dus niet zonder risico.
Ook als bedrijven en ZZP-ers aanwijzingen negeren om hun werkwijze te veranderen zodat er volgens de fiscus geen sprake is van een dienstbetrekking, kan de fiscus loonbelasting en sociale premies naheffen bij opdrachtgevers en boetes opleggen.

U bent dus gewaarschuwd; het laatste woord is hierover echter nog niet gezegd.
Wordt vervolgd !

 

Contact met
Tromp Advocatuur

Laat ons weten waar u tegenaan loopt of vragen over heeft. Wilt u ondersteuning in het hele traject of een oplossing op maat?

Kostenloze kennismaking

Eerste half uur gratis

Vrijblijvende verkenning van uw zaak

Heldere tarieven bij vervolgtrajecten

Jarenlange ervaring, tevreden klanten

 

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Uw gegevens worden versleuteld verzonden en vertrouwelijk verwerkt.
We komen binnen 1-2 werkdagen op uw bericht terug.