Thuiswerken: lust of last?

Door het advies van de overheid aan werkgevers om werknemers in ieder geval tot en met 28 april a.s. zoveel mogelijk thuis te laten werken, heeft het thuiswerken in een korte tijd een enorme vlucht genomen.
Voor sommigen , m.n. voor ouders met kinderen, kan dit een last zijn.

Voor anderen is het thuiswerken weer een hele nieuwe en soms zelfs een positieve ervaring en dus ook na 28 april een serieus alternatief voor kantoor.

Voor al deze mensen , hieronder een korte uiteenzetting van rechten en plichten vanuit een arbeidsrechtelijk perspectief.

 1. Recht of plicht
  Het huidige thuiswerken gebeurt in vrijwel alle gevallen op initiatief van de werkgever op basis van het advies van de overheid.
  Echter, vanaf 1 januari 2016 is aan de werknemer al de wettelijke mogelijkheid geboden om de werkgever te verzoeken de arbeidsplaats te wijzigen.
  Wijziging arbeidsplaats kan dus ook iets anders zijn dan thuiswerken, hoewel het merendeel van de verzoeken wel gericht zal zijn op het werken vanuit huis. 
  De werkgever moet zo’n verzoek serieus overwegen.
  Als hij het verzoek afwijst moet daarover overleg worden gevoerd met de werknemer.

 2. Corona
  - Ook al bent u niet ziek, dan kan de werkgever u toch verplichten om thuis te werken.
  - Indien uw huisgenoot ziek is, moet u in thuis quarantaine, tenzij u in een cruciaal beroep werkt. Dat betekent thuiswerken.
  - Bent u zelf ziek, dan kan de werkgever u niet verplichten om te werken, ook niet vanuit huis.

 3. Werkomgeving
  Het uitgangspunt is dat de werkgever moet zorgen voor een veilige en gezonde werkplek. Dit geldt niet alleen op het bedrijf , maar ook voor de thuiswerkplek.
  Als er nog geen goed ingerichte thuiswerkplek is, dan is het aan te raden om met de werkgever te overleggen wat nodig is om klachten te voorkomen. Daarbij kan gedacht worden aan een goede bureaustoel; laptop standaard; losse muis en toetsenbord.

 4. Kosten
  Omdat de werkgever de verplichting heeft te zorgen voor een veilige en gezonde werkplek, komen ook de kosten daarvan voor rekening van de werkgever.
  Vergoedingen voor de thuiswerkplek gaan verder dan de computer; het bureau of de stoel. Het heeft ook betrekking op communicatiemiddelen zoals de eigen mobiele telefoon; het internet abonnement of het gebruik van de PC.
  De belastingdienst geeft voor deze vergoedingen in het Handboek Loonheffingen, duidelijke richtlijnen.

 5. Thuiswerkovereenkomst
  Voordat u als werkgever overgaat tot het inrichten van de werkplek, is het aan te bevelen om eerst een thuiswerkovereenkomst met de werknemer af te sluiten.
  Voor tijdelijk, kan ook volstaan worden met een brief met afspraken die voor akkoord wordt getekend.
  Tromp Advocatuur kan u daarbij ondersteunen.

 

Thuiswerken lust of last

Contact met
Tromp Advocatuur

Laat ons weten waar u tegenaan loopt of vragen over heeft. Wilt u ondersteuning in het hele traject of een oplossing op maat?

Kostenloze kennismaking

Eerste half uur gratis

Vrijblijvende verkenning van uw zaak

Heldere tarieven bij vervolgtrajecten

Jarenlange ervaring, tevreden klanten

 

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Uw gegevens worden versleuteld verzonden en vertrouwelijk verwerkt.
We komen binnen 1-2 werkdagen op uw bericht terug.