Interim

De afgelopen jaren heeft Mr. Karst Kalma naast zijn juridische werk als advocaat, diverse bestuurlijke functies vervuld.

Juist deze combinatie maakt hem uitermate geschikt voor tijdelijke opdrachten. Daarbij kan gedacht worden aan de functie van voorzitter of juridisch secretaris van
een klachten –, onderzoek –, of geschillencommissie. Waar nodig regisseert hij de van toepassing zijnde inspraak –, medezeggenschap – en toezichtprocedures.

Als ambtelijk secretaris van het inspraak –, medezeggenschap – of toezichtsorgaan levert Karst Kalma deskundige ondersteuning. 
In dezelfde rol is hij inzetbaar ten behoeve van een interne projectgroep, klachten-,  of bezwaarcommissie. Daarbij zorgt hij niet alleen voor uitstekende verslaglegging en borging van afspraken, maar bevordert hij ook de uitvoering van genomen besluiten.

Vanwege zijn ervaring op het gebied van het arbeidsrecht, waaronder het ontslagrecht, is hij tevens geschikt voor bemiddeling in arbeidsgeschillen. Daarnaast heeft hij zelf jarenlang deel uitgemaakt van een grote maatschap en is hij door zijn werk, onder meer in de zorg, vele keren betrokken geweest bij geschillen binnen maatschappen.

Op andere pagina’s van de website van Tromp Advocatuur en op zijn LinkedInprofiel vindt u meer informatie.

Contact met
Tromp Advocatuur

Laat ons weten waar u tegenaan loopt of vragen over heeft. Wilt u ondersteuning in het hele traject of een oplossing op maat?

Kostenloze kennismaking

Eerste half uur gratis

Vrijblijvende verkenning van uw zaak

Heldere tarieven bij vervolgtrajecten

Jarenlange ervaring, tevreden klanten

 

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Uw gegevens worden versleuteld verzonden en vertrouwelijk verwerkt.
We komen binnen 1-2 werkdagen op uw bericht terug.